Siri Formula A+ KSSR ini diterbitkan untuk memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan Pentaksiran Pusat seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, kandungan siri ini dirancang dan digubal agar menepati kehendak Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Pusat (PP) baik dari segi latihan mahupun penilaian yang disediakan. Selain itu, kandungannya juga dibina berdasarkan kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), buku teks, format pentaksiran, dan objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025.

Kesemua elemen ini digabungjalinkan dengan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT); Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21); i-THINK; Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM); Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (STEAM); Modul Pendidikan Sivik/Nilai Teras Sivik; Modul Pendidikan Keselamatan Jalan Raya; nota, dan praktis bagi memastikan murid dapat menguasai silibus dan pelajaran. Persembahannya pula diolah secara integrasi untuk memudahkan murid memahami kesemua elemen yang diterapkan dalam siri ini.

Siri ini turut dilengkapi dengan elemen-elemen digital PAK-21 seperti video tutorial, video, pautan pantas, audio, interaktif 3D, dan sebagainya yang bersesuaian dengan transformasi pendidikan seperti yang termaktub dalam PPPM 2013 - 2025. Dengan moto Mesra PdPc, Mesra Teknologi serta pendekatan secara dinamik, holistik, inovatif, dan kreatif ini, siri Formula A+ KSSR diharapkan dapat melahirkan murid yang dapat menguasai pelajaran dan kemahiran tanpa bergantung pada elemen konvensional semata-mata.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Tahun 6 Modul Aktiviti Formula A+ Matematik

  • Product Code: Reference BK20RMA6
  • Availability: 100
  • Weight: 0.30kg
  • 9.90 Points