Kandungan siri Formula A+ KSSM ini dirancang dan digubal bagi memenuhi keperluan Pembelajaran dan Pemudahcaraan
(PdPc) Abad Ke-21, Pentaksiran Berasaskan Sekolah serta memperkukuh format pentaksiran sedia ada yang dijalankan sama ada pada peringkat sekolah atau pusat. Oleh itu, kandungan buku ini dirangka khusus untuk membantu guru dan melonjakkan kecemerlangan pelajar selaras dengan kehendak yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013–2025.

Selaras dengan keperluan PPPM 2013-2025 dan kehendak semasa silibus, buku ini dilengkapi dengan elemen PdPc seperti
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21); praktis berformat pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran pusat; Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (STEAM);
Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM); praktis berfokus KBAT; dan penerapan konsep i-THINK dalam
praktis dan nota. Selain itu, buku ini juga digubal secara teliti dengan berpandukan buku teks, sukatan pelajaran, format peperiksaan, dan keperluan semasa pembelajaran. Bagi memenuhi kehendak semasa, siri ini turut dilengkapi dengan
Modul Pendidikan Sivik/Nilai Teras Sivik bagi melahirkan pelajar yang berjati diri tinggi. Di samping itu, penggunaan pelbagai tetingkap, penanda, dan sisipan masih disediakan dalam bahagian praktis dan nota bagi melengkapkan ciri buku ini yang bersifat komprehensif, inovatif, kreatif, segar, dan terkini.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

TINGKATAN 2 MODUL AKTIVITI FORMULA A+ KSSM KOMSAS

  • Product Code: Reference BK20MKO2
  • Availability: 100
  • Weight: 0.32kg
  • 6.90 Points